Keyakinan Akan Takdir Allah SWT Mengantarkan Kepada Ketenangan

Keyakinan Akan Takdir Allah SWT Mengantarkan Kepada Ketenangan. Oleh : Ustad Subairi

Keyakinan Akan Takdir Allah SWT Mengantarkan Kepada Ketenangan. Oleh : Ustad Subairi, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Gorontalo.

Bulan Ramadhan tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Di bulan ini, kita diuji oleh Allah SWT, dengan musibah Covid-19. Penyakit yang mewabah bukan hanya di negeri kita Indonesia saja tetapi juga di seantero dunia. Semoga apa yang telah Allah tetapkan sebagai takdir disisinya.

Dapat kita pahami dengan baik, sehingga kita dapat bersikap dengan tepat serta mendapatkan hikmah dibalik apa yang berlaku. Sebenarnya Allah SWT, telah menetapkan apapun yang berlaku pada masa sekarang. Mulai dari masa dahulu sampai ke masa yang akan datang. Bukan hanya yang besar-besar seperti Covid-19, bahkan yang kecil-kecil sekalipun adalah telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Allah SWT, telah menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, didalam surah At- Taubah ayat 51: qul (katakanlah wahai Mauhammad perkataan berikut ini), perkataan ini adalah sangat penting. Ilmu yang berguna yang mesti dimiliki oleh setiap manusia yaitu ilmu tentang takdir. Bahwasanya apapun yang berlaku dialam semesta ini disepanjang masa adalah telah ditakdirkan oleh Allah SWT.

Layyushiibana illa maakataballahu lana (tidak ada satupun yang terjadi, menimpa kita kecuali Allah SWT, telah menetapkannya ia berlaku pada diri kita) kapan ini berlakunya? Disebutkan didalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: Kataballahu maqadiral khalqi (sesungguhnya Allah SWT, telah menentukan takdir semua ciptaan atau makhluk). Jadi apabila kita adalah manusia kemudian kita menjalani takdir Allah SWT yaitu musibah Covid-19, ini semua sebenarnya telah Allah tetapkan qabla ayyakhlukas samawati wal ard ( sebelum Allah menciptakan langit dan bumi).

Jadi berlakunya Covid-19 ini adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka tidak ada satupun yang menimpa kita, kecuali Allah telah menetapkan pada diri kita. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Ini adalah pengetahuan untuk kita semua yaitu yakin atau percaya kepada takdir Allah SWT. Karena percaya kepada takdir merupakan rukun dari pada rukun iman.

Jangan sekali-kali kita ragu bahwa apa yang terjadi ini, terjadi dengan ketetapan Allah SWT.Bukan terjadi dengan sendirinya begitu saja, tidak. Kita sebagai orang yang beriman kepada takdir Allah SWT, kita tancapkan keyakinan dalam hati kita, dan kita kokohkan bahwasanya “apa yang berlaku ini adalah Allah yang berlakukannya Allah adalah zat yang maha bijaksana, pasti dibalik apa yang Allah SWT, tetapkan ini pasti ada hikmahnya.

Kita semua tidak suka musibah ini berlama-lama, kita ingin musibah ini segera hilang. Maka apabila kita yakin bahwa Allah yang menetapkan musibah ini maka yang akan mengangkatnya juga Allah SWT. Maka sambungan dari ayat tadi huwa maulana (dialah Allah pelindung kita semua) Allah-lah yang akan menjaga kita. Mengurus urusan kita dan kita senantiasa berharap semoga Allah menjaga kita dari semua yang kita tidak sukai. Seperti Covid-19 yang membuat kita gelisah dan menderita.

Loading...